Vandringsleder i Mangskog

Finnleden bjuder på över 30 km härlig vandring i skogarna norr om Mangskog

Vandringsleder i Mangskog

Finnleden bjuder på över 30 km härlig vandring i skogarna i norra Mangskog och går genom fina skogsområden, passerar bäckar och tjärn, går förbi gamla finntorp och bjuder på vackra utsikter.

Det finns tre utmarkerade leder som var och en har sitt eget namn. Röstorpsleden (västra), Finnvägen (mellersta) och Patrontorpsleden (östra).
Den västra leden startar i Slobyn, den mellersta i Tobyn och den östra leden börjar vid kyrkan i Mangskog.

Alla tre leder går samman i höjd med Flyta där Finnleden sedan fortsätter mot Bjurbäcken. Här ansluter Finnleden till Ängenleden runt Ängsjön.
Från Ängen går en vandringsled vidare norrut som passerar naturreservaten Kalvhöjden och Tiskaretjärn och sedan västerut till Fredros där Finnvägen mot Bogen startar. Väster om Tiskaretjärn startar en gruvrunda som går förbi fem gruvor samt ett täljstensbrott.


Lederna benämns gemensamt som Finnleden. Detta har sitt ursprung i att det var här som många av svedjefinnarna sökte sig en plats. 

Svedjefinnar eller skogsfinnar var en grupp finnar som invandrade till Sveriges skogstrakter från 1500-talet och framåt.

De livnärde sig på svedjebruk, en metod att odla på bränd mark. De bosatte sig främst i Bergslagen, Värmland och gränstrakterna i Norge. I Värmland finns cirka 7 000 finska ortnamn som vittnar om deras närvaro 

Den mark som dessa pionjärer tilldelades och som var skattebefriad låg ofta på höjder och långt in i skogen. Emellanåt behövde de komma ner till den mer centralt belägna delen av bygderna och då skapades stigar/leder där man återkommande vandrade, därav Finnleder.

Arvika kommun är ansvarig för lederna och hembygdsföreningen är kommunens "värd" med ansvar för utveckling och underhåll av leder.

Ledernas beteckning är utmärkta med orange

Under 2023 har tillkommit bl.a. pilar med avståndsbeteckningar och bänkbord att rasta vid.


Tage Aurell

”Mangskogsbygden ett landskap man kan leva med på jämlik fot”