Kontakta oss

Du kan hyra hembygdsgården för familjefester, föreningsträffar eller andra aktiviteter.


Pris: Kortare möten 200 kr, per dag 400 kr, per dygn 600 kr,
per dygn med loge och utomhusscen 1 000 kr. Helg 2000 kr.
Ljudanläggning 500kr per dygn

Kontakta Theresa Norberg, Grytterud tel. 070-344 63 38, e-post: theresanorberg@hotmail.com

Vill du bli medlem i Mangskogs hembygdsförening?

Kontakta då kassören eller sätt in 100 kr, 150 kr för familj, på bg 5914-5540 eller
Swish 123-046 56 90. 

Styrelsen

Ordförande: Elisabeth Hallendorff 070 683 9182, e-post: elisabet.hallendorff@gmail.com

Sekreterare o vice ordf : Agneta Carlsson 073 046 1817, e-post: agneta.mangskog@outlook.com
Kassör: Peo Åstbom 073 035 6679, e-post: peo.astbom@outlook.com

Övr ordinarie ledamöter: Bert-Ola Björkqvist, Annica Edberg, Annika Eriksson, Lars Levin, 

Suppleanter: Theresa Norberg och Pernilla Tidlund